Jak zadat inzerát?

Inzerát mohou zadávat přihlášení uživatelé a přihlášené firmy s placenou registrací. V Nastavení účtu klikněte na záložku Inzerce.

Klikněte na tlačítko Přidat nový inzerát a zadejte základní údaje o inzerátu. Dbejte na to, aby cena byla oddělená od množstevní jednotky.

Dále zaškrtněte kategorie, kterým inzerát odpovídá.

Nakonec vyplňte údaje o nabízeném produktu/službě a pro větší názornost doporučujeme přiřadit inzerátu i obrázek.

Všechny zadané inzeráty se zobrazují v tabulce, kde pomocí ikonek v pravé části můžete inzerát buď editovat, nebo vymazat (viz obrázek výše).

Upozornění: nezapomínejte neaktuální inzeráty odstranit ze systému.